Daarom Leidekker

Een drietal kernwaarden staan bij Leidekker fysio- en manuele therapie centraal, inzet, collegialiteit en positiviteit. Deze waarden worden door al onze medewerkers gedragen en zijn gericht op een goede werksfeer en vakkundigheid, waarbij we altijd streven naar het beste resultaat voor onze patiënten, voor u. Maar dit bereiken we natuurlijk alleen in samenwerking met u!

Inzet

De kernwaarde INZET betekent voor u dat ons team van therapeuten alles, wat binnen redelijkheid ligt, doet om mee te denken en tegemoet te komen aan uw wensen. Praktisch betekent dit dat we werken met flexibele werktijden, geen wachtlijst, en dus snel een afspraak en behandeling.

We hebben goede contacten met specialisten en kunnen u dus de juiste weg bieden voor eventuele vervolgstappen bij een specialist. Tot slot gaat de inzet van ons team verder dan de behandeling in onze praktijk, indien nodig betrekken we (uiteraard in overleg) ook verwijzers en uw directe omgeving bij het behandelplan. Alles voor een spoedig herstel.

 

Tot slot betekent deze waarde voor onze medewerkers ook dat zij zich blijven inzetten om up to date te blijven om zo de deskundigheid te kunnen leveren die u mag verwachten bij Leidekker fysio- en manuele therapie.

Collegialiteit

De kernwaarde COLLEGIALITEIT betekent voor ons dat we alles als team doen. Het geheel is meer dan de som der delen. Samen met onze teamleden zorgen we voor het beste behandelplan dat u meer kwaliteit van leven laat ervaren. De collegialiteit zorgt intern voor een goede sfeer, omdat iedereen voor elkaar en voor onze patiënten wil werken, we zetten graag een stapje extra wanneer dit nodig is. Hopelijk ervaart u dit ook zo en is dit voor u een extra reden om ook de volgende keer voor ons te kiezen.

Positiviteit

De kernwaarde POSITIVITEIT stroomt als het ware door de aderen van alle medewerkers van Leidekker Fysiotherapie. Bij alle teamleden is het glas half vol en deze kijk op het leven willen we graag doorgeven aan onze patiënten. Deze ‘way of life’ draagt bij aan de aangename sfeer in onze praktijk, zorgt voor een goede werklust wat resulteert in de eerder genoemde kernwaarden INZET en COLLEGIALITEIT.

 

Vanuit deze positiviteit willen we u meegeven dat een klacht slechts een (klein) onderdeel is van uw leven en dat er dus meer is dan alleen deze klacht. Met deze gedachte in het hoofd werken we graag met u aan uw herstel!

Wilt u een afspraak maken? Bel dan naar (0546) 823 924

Top