Geschillencommissie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten

U maakt gebruik van diensten van fysiotherapie Leidekker. Wij proberen ons werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Toch is een fout of vergissing niet altijd te voorkomen. Uw ergernis hierover kan tot een klacht leiden. Als dit zo is, willen we dat graag van u horen.
Van fouten of vergissingen kunnen we leren. U helpt ons soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen en onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

  1. Bij uw behandelend fysiotherapeut. Onze medewerker is altijd  bereid om naar uw klacht te luisteren en zal proberen deze op te lossen. Dit is vaak de snelste oplossing.
  2. Als uw klacht niet is opgelost of als u uw klacht liever niet met de behandelend fysiotherapeut bespreekt, kunt u zich richten tot de praktijkhouders: Jos van Putten, Ellen Koopman en Ria Heuver. Zij bespreken uw aanmelding in de praktijk. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen over het afhandelen van de klacht. Hierbij houden wij ons aan het BAG-klachtenreglement, wat volgens de regels van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) is opgesteld.
  3. Als u uw klacht liever niet met ons bespreekt kunt u zich ook richten tot het KNGF. Op hun consumentensite www.fysiotherapie.nl of www.defysiotherapeut.com vindt u informatie over deze klachtenverwerking.
Top