Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)

Etalagebenen* ofwel Claudicatio Intermittens is een aandoening waarbij u last heeft van pijnlijke benen bij inspanning. Kenmerkend is de stekende of krampachtige pijn in met name de onderbenen. Wanneer u even rust neemt (*even stilstaan voor een etalage), verdwijnt de pijn weer.

De pijn komt voort uit een slechte doorbloeding in uw benen, als gevolg van een vernauwing van de slagaderen. Dit kan in de loop van de jaren zich ontwikkelen en verergeren.

 

Wanneer een arts u verwijst voor looptraining om de klachten te beperken, kunt u bij ons trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut die geschoold is in vaatproblematiek en ook aangesloten is bij het Claudicatio Netwerk.

Looptraining bij Leidekker

Regie nemen en houden over uw eigen lijf is de belangrijkste factor binnen de fysiotherapie. Looptherapie bij vaatvernauwing is bij uitstek het middel om dit voor elkaar te krijgen en daadwerkelijk invloed uit te oefenen op uw klachten.

 

Als fysiotherapeut die aangesloten is bij ClaudicatioNet mag u van ons verwachten dat wij u op een adequate wijze begeleiden. Dit houdt in dat we u met raad en daad ondersteunen, alles om de looptherapie te doen slagen. Naast begeleiding bij loopbandtraining bestaat de behandeling uit krachttraining om uw spieren en algehele conditie te trainen. Zo kunt u het lopen steeds beter en langer volhouden. Tenslotte mag u van ons verwachten dat het behaalde resultaat volgens de ClaudicatioNet-richtlijn bij de vaatspecialist terecht komt.

Wilt u een afspraak maken? Bel dan naar (0546) 823 924

CLAUDICATIONETWERK THERAPEUT

Top