Geriatrie fysiotherapie bij Leidekker

Bij het ouder worden hebben mensen vaak meerdere klachten tegelijk, we spreken dan van een complexe gezondheidsproblematiek. Het is niet alleen de nieuwe knie die er komt, maar tegelijkertijd speelt er wellicht op de achtergrond een hartfalen, artrose, Parkinson, reuma of dementie.

 

De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor de ouder wordende mens. Hij snapt heel goed de verbanden tussen de verschillende kwalen, kent de daarbij voorkomende ziektebeelden, maar ook de angsten en onzekerheden die ontstaan bij mensen met een complexe gezondheidsproblematiek.

 

Overal waar niet duidelijk is welke aandoening op de voorgrond staat, maar wel sprake is van verminderd functioneren in de eigen leefomgeving, verhoogd risico te vallen, daar kunnen onze geriatrie fysiotherapeuten ingeschakeld worden.

We werken samen met u aan mobiliteit, maar ook aan meer vertrouwen in het bewegen. Dit doen we door de spieren te blijven trainen, maar ook door middel van valtraining/-preventie, en door samen te kijken naar risico’s in de thuissituatie.

 

We werken nauw samen met de huisarts, praktijkondersteuners, ergotherapeut, mantelzorgers of medisch specialisten die betrokken zijn bij de complexe zorg van ouderen.

 

Gebieden waar de geriatrie fysiotherapeut zich op richt:

  • Bewegen voor ouderen (vaak in groepen)
  • Advisering bij hulpmiddelen
  • Advisering bij aanpassen leefomgeving
  • Adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers
  • Het voeren van multidisciplinair overleg

Wilt u een afspraak maken? Bel dan naar (0546) 823 924

GERIATRIETHERAPEUTEN

TIP 1: Doseren

Blijf gedoseerd bewegen binnen uw eigen mogelijkheden. Niet te veel, maar zeker ook niet te weinig.

TIP 2: Praat

Vertel anderen over uw onzekerheid of angst bij het bewegen en u zult zien dat men hier graag rekening mee houdt!

Top